Przejdź do treści strony
Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

Kompetencje jednostki

Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów.

Szczegółowe cele i zadania określa statut Szkoły.

Ocenianie, egzaminowanie, i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r., Nr 0, poz. 843).

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2013r., Nr 0, poz. 977).

Metryczka
 • wytworzono:
  20-01-2016
  przez: Marek Tomza
 • opublikowano:
  20-01-2016 10:18
  przez: Marek Tomza
 • zmodyfikowano:
  21-01-2016 08:10
  przez: Marek Tomza
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku
  odwiedzin: 3989
Dane jednostki:

Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Ks. I. Skorupki 46
NIP: 574-10-63-404 REGON: 000771766

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317-26-52
fax: 34 317-26-52
e-mail: zskosinski@cyberia.pl